Copyright © 2010 Wojciech Czajkowskimailto:czajkowski.mac@gmail.com?subject=shapeimage_1_link_0


Nina Nissen Navigation System


  1. Wymiana danych odbywa się poprzez pakietową transmisję danych GPRS przy pomocy programu NiNa Connect i NiNa Center

  2. Program umożliwia kontrolę i monitoring znaków zmiennej treści LED, zaawansowanych tablic zamykających ze znakami zmiennej treści LED oraz  Radarowego Systemu Ostrzegania o Korkach Drogowych

  3. System umożliwia również łączenie się z innym oprogramowaniem, np. z  istniejącymi już Centrami Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym

  4. Program obsługuje do 9999 znaków zmiennej treści naraz

  5. Automatyczna aktualizacja informacji

  6. Kompleksowa informacja na temat systemu tj. poziom naładowania akumulatorów, siła światła itp.

  7. Wszystkie dane i czynności są archiwizowane w tzw. czarnej skrzynce

  8. Czujnik GPS pozwala na monitorowanie bieżącej pozycji urządzenia przez internet (przy włączonym urządzeniu)

  9. System alarmowy powiadamiający przez SMS lub e-mail o ewentualnej awarii lub zmianie pozycji urządzenia


Nina - System ostrzegawczy o
korkach drogowych


  1. Mobilność, łatwe i szybkie przygotowanie systemu do pracy

  2. Możliwość używania do 4 detektorów naraz

  3. Szybki montaż, także do istniejących już słupków

  4. Niewielkie zużycie energii

  5. Możliwość zasilania ogniwami słonecznymi

  6. Dwuetapowy sposób pomiaru natężenia ruchu (ostrzeganie o możliwości wystąpienia korka, ostrzeżenie o istniejącym korku)

  7. Możliwość wykorzystania systemu do celów pomiarowych

  8. Niewielki koszt uruchomienia systemu - nie wymaga prac ziemnych ani ingerencji w nawierzchnię drogi